Hạt giống xà lách Hải Phòng

- Độ nảy mầm: ≥ 85%

- Độ sạch: ≥ 85%

- Độ ẩm: ≤ 9% 

}