Hạt giống Xà lách Hải Phòng

Chi tiết sản phẩm


* Thông tin về giống:

-  Đặc điểm giống: Dạng cây cuộn trung bình, tán tròn. Thân thảo, có bộ rễ phát triển. Ưa nhiệt độ thấp. Lá cây màu xanh nhạt, ăn sống, giòn và ngọt.

- Thời vụ: Trồng từ đầu tháng 8 đến tháng 3 năm sau; Nhiệt độ thích hợp 15 - 260C . Thời gian thu hoạch 20 - 40 ngày sau trồng.

- Lượng giống gieo trồng: Gieo vườn ươm 1 - 1,5g hạt/m², sau gieo hạt 25 - 30 ngày đem trồng. Khoảng cách trồng: hàng x hàng 15 - 18cm, cây x cây 15 - 18cm.

- Độ thuần: ≥ 98%

- Độ sạch: ≥ 98%

- Độ nảy mầm: ≥ 70%

- Độ ẩm: ≤ 8% 

 

}