Hạt giống Đậu tứ quý số 1

Chi tiết sản phẩm


* Thông tin về sản phẩm: 

- Đặc điểm giống: Sinh trưởng nhanh, ra quả sớm, kháng bệnh & chịu ẩm tốt, quả thuôn, dài 18 - 20 cm màu xanh nhạt. Năng suất 30 - 40 tấn/ha.

- Thời vụ: Trồng nhiều vụ trong năm, nhiệt độ thích hợp 15 - 26°C. Thời gian từ khi gieo hạt đến thu hoạch 45 ngày.

- Lượng giống gieo trồng: 25 - 30 kg/ha

- Độ thuần: ≥ 99%

- Độ sạch: ≥ 99%

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 80%

- Độ ẩm:  ≤ 12%

- Hạt khác giống: ≤ 20 hạt/kg

}