Hạt giống Cải ngồng ngọt

Chi tiết sản phẩm


* Thông tin về giống:

- Đặc điểm giống: Giống sinh trưởng nhanh, chống chịu khoẻ, chịu úng tốt, sinh trưởng tốt trong điều kiện nhiệt độ & độ ẩm cao. Thân cây mập, lá xanh đậm, dạng cây gọn có thể trồng dày, ăn giòn ngọt, ít xơ.

- Thời vụ: Quanh năm, thích hợp từ tháng 2 đến tháng 5 & từ tháng 7 đến tháng 11. Thời gian thu hoạch 30 - 35 ngày sau gieo hạt.

- Lượng giống gieo trồng: 2,7 - 3,2 kg/ha.  

- Độ thuần: ≥ 95%

- Độ sạch: ≥ 95%

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 80%

- Độ ẩm: ≤ 10% 

}