Hạt giống cải bẹ mào gà GRQ 09

Chi tiết sản phẩm


* Thông tin về giống:

- Đặc điểm giống: Cây cao to, bẹ to, mép lá xoăn như mào gà, có thể tỉa từng bẹ hoặc nhổ cả cây, ăn giòn ngon. Năng suất cao

- Thời vụ: quanh năm, chính vụ từ tháng 7 đến tháng 12; Thời gian từ khi gieo hạt đến thu hoạch 45 - 55 ngày.

- Lượng giống gieo trồng: Vườn ươm 4 - 4,5 kg/ha, gieo vãi 7 - 8 kg/ha.   

- Độ thuần:  ≥ 95% 

- Độ sạch: ≥ 95%

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 75%

- Độ ẩm: ≤ 10% 

 

}