Rau cải xanh

Theo mẫu.

Rau bó xôi

Theo mẫu

Hạt giống Bắp cải
Súp lơ

Theo mẫu

Khoai tây

Theo mẫu

Cà rốt

Theo mẫu

Đậu Hà Lan

Theo mẫu

Đậu cove/đậu đũa

Theo mẫu

Su hào

Theo mẫu

Cà chua

Theo mẫu