Hạt giống Cải mơ Hoàng Mai

Chi tiết sản phẩm


* Thông tin về giống: 

- Đặc điểm giống: Lá màu xanh non, ăn giòn ngọt, chịu nhiệt, chống chịu sâu bệnh khá. Năng suất 15 - 25 tấn/ha.

- Thời vụ: Quanh năm, chính vụ từ tháng 7 đến tháng 12. Thời gian từ khi gieo hạt đến thu hoạch 30 - 35 ngày.

- Lượng giống gieo trồng: Vườn ươm 4 - 4,5 kg/ha, gieo vãi 7 - 8 kg/ha.   

- Độ thuần: ≥ 95%

- Độ sạch: ≥ 95%

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 80%

- Độ ẩm: ≤ 10% 

 

}