Hạt giống Đậu đũa cao sản số 5

Chi tiết sản phẩm


* Thông tin về sản phẩm: 

Đặc điểm giống: Là giống cao sản, ra quả chùm, kháng bệnh tốt, năng suất 1400 - 1600 kg/sào Bắc Bộ, quả dài 75 - 85 cm, màu xanh nhạt

- Lượng giống gieo trồng: 20 - 25 kg/ha.

- Thời vụ: Quanh năm. Thời gian từ khi gieo tới ra hoa 35 - 40 ngày, thời gian thu quả 30 ngày.- Độ thuần: ≥ 99%

 - Độ sạch: ≥ 99%

 - Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 80%

 - Độ ẩm:  ≤ 12%

 - Hạt khác giống: ≤ 20 hạt/kg

 

}