Hạt giống Bí xanh sặt

Chi tiết sản phẩm


* Thông tin về giống:

- Đặc điểm giống: Sinh trưởng khoẻ, kháng sâu bệnh cao; Quả có màu xanh lục, vỏ phủ lớp lông tơ, ruột ít chắc quả, thơm ngon; Trọng lượng quả trung bình 2,5 - 3kg/quả, dài quả 60 - 65cm, đường kính 7 - 8cm.

- Thời vụ: Quanh năm, tập trung từ tháng 1 đến tháng 9. Thời gian thu hoạch từ 68 - 75 ngày sau trồng.

- Lượng giống gieo trồng: Từ 1,8 - 2,2 kg/ha; Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 60cm;  Cây cách cây 45cm.   

- Độ thuần: ≥ 98%

- Độ sạch: ≥ 98%

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 75%

- Độ ẩm: ≤ 8%

 

}