Hạt giống Cải ngọt cọng xanh GRQ 08

Chi tiết sản phẩm


* Thông tin về giống:

- Đặc điểm giống: Sinh trưởng khỏe, lá màu xanh nhạt, bẹ màu xanh sáng, ăn giòn ngọt. Dạng cây thẳng đứng, cao 30 - 35cm

- Thời vụ: Quanh năm với các vùng thổ nhưỡng, chính vụ Đông Xuân. Thời gian từ khi gieo hạt đến thu hoạch 20 - 30 ngày.

- Lượng giống gieo trồng: Vườn ươm 4 - 4,5kg/ha, gieo vãi 7 - 8kg/ha

- Độ thuần: ≥ 95%

- Độ sạch: ≥ 95%

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 80%

- Độ ẩm: ≤ 10% 

}