Hạt giống Cải ngọt Quảng Phủ

Chi tiết sản phẩm


* Thông tin về giống:

- Đặc điểm giống: Giống sinh trưởng nhanh, khỏe, chịu nhiệt, độ đồng đều cao, ăn giòn ngọt. Năng suất cao: 30 - 40 tấn/ha.

- Thời vụ: Quanh năm với các vùng thổ nhưỡng, chính vụ Đông Xuân;  Thời gian từ khi gieo hạt đến thu hoạch 20 - 30 ngày.

- Lượng giống gieo trồng: Vườn ươm 4 - 4,5kg/ha, gieo vãi 7 - 8kg/ha

- Độ thuần: ≥ 95%

- Độ sạch: ≥ 95%

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 80%

- Độ ẩm: ≤ 10% 

}