Hạt giống Cải bẹ Đại Bình Phổ 818

Chi tiết sản phẩm


* Thông tin về sản phẩm: 

- Đặc điểm giống: Sinh trưởng nhanh, khoẻ, kháng bệnh tốt, chịu nhiệt, chịu ẩm. Lá dầy, bẹ to ôm chặt, giòn ngon. Năng suất 30 - 40 tấn/ha.

- Thời vụ: Quanh năm, vụ chính Đông Xuân. Thời gian từ khi gieo hạt đến thu hoạch 40 - 50 ngày.

- Lượng giống gieo trồng: Vườn ươm 4 - 4,5 kg/ha; Gieo vãi 7 - 8 kg/ha.  

- Độ thuần:  ≥ 95%

- Độ sạch: ≥ 95%

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 75%

- Độ ẩm: ≤ 10% 

 

 

}