Hạt giống Cải củ Hà Nội

Chi tiết sản phẩm


* Thông tin về giống:

- Đặc điểm giống: Giống sinh trưởng mạnh, độ đồng đều cao, kháng bệnh tốt; Dùng ăn củ, lá có thể luộc và muối dưa rất ngon

- Thời vụ: Quanh năm, chính vụ Đông Xuân. Thời gian thu hoạch: để muối dưa 25 - 30 ngày, lấy củ 45 - 55 ngày.

- Lượng giống gieo trồng: từ 10 - 12kg/ha.   

- Độ thuần: ≥ 95%

- Độ sạch: ≥ 98%

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 80%

- Độ ẩm: ≤ 9% 

 

}