Hạt giống Cải củ lá ngắn số 13

Chi tiết sản phẩm


* Thông tin về giống: 

- Đặc điểm giống: Là giống chịu nhiệt, củ to, dài, trong, bóng, giòn ngọt. Lá mọc thẳng, mặt lá nhẵn không có lông. Trọng lượng củ: 400 - 500gr. Năng suất 25 - 30 tấn/ha.*

- Thời vụ: Quanh năm, phù hợp nhất vụ Thu Đông. Thời gian từ khi gieo hạt đến thu hoạch 40 - 45 ngày

- Lượng giống gieo trồng: 120 - 140gr/100m2.   

- Độ thuần: ≥ 95%

- Độ sạch: ≥ 98%

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 80%

- Độ ẩm: ≤ 9% 

 

 

}