Thông tin sản phẩm

Các sản phẩm rau quả, nông sản chế biến như: Hạt điều, hạt tiêu, rau quả, gia vị ... mang thương hiệu Vegetexco Vietnam đã và đang giành được uy tín với khách hàng ở trong và ngoài nước, đạt tiêu chuẩn chất lượng HACCP, ISO 9001, FDI ...

Xem thêm

Thông tin doanh nghiệp

Tổng công ty Rau quả, nông sản-Công ty cổ phần (Vegetexco Vietnam JSC.) là một doanh nghiệp lớn của Việt Nam chuyên về sản xuất, chế biến và kinh doanh xuất nhập khẩu rau quả, nông sản.

Xem thêm

Công bố thông tin

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty cổ phần trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Của Tổng công ty rau quả, nông sản - Công ty cổ phần

Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố thông tin về việc được chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Sở KHĐT thành phố Hà nội chấp thuận việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty.

Các sản phẩm tiêu biểu


Các nhóm sản phẩm chính