Thông tin sản phẩm

Các sản phẩm rau quả, nông sản chế biến như: Hạt điều, hạt tiêu, rau quả, gia vị ... mang thương hiệu Vegetexco Vietnam đã và đang giành được uy tín với khách hàng ở trong và ngoài nước, đạt tiêu chuẩn chất lượng HACCP, ISO 9001, FDI ...

Xem thêm

Thông tin doanh nghiệp

Tổng công ty Rau quả, nông sản-Công ty cổ phần (Vegetexco Vietnam JSC.) là một doanh nghiệp lớn của Việt Nam chuyên về sản xuất, chế biến và kinh doanh xuất nhập khẩu rau quả, nông sản.

Xem thêm

Công bố thông tin

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường 2021

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường 2021

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố các tờ trình trong ĐHCĐ bất thường 2021.

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố các tờ trình trong ĐHCĐ bất thường 2021.

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2021

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - Công Ty cổ phần (VEGETEXCO) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông, nhà đầu tư tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty.

Các sản phẩm tiêu biểu


Các nhóm sản phẩm chính