Thông tin sản phẩm

Các sản phẩm rau quả, nông sản chế biến như: Hạt điều, hạt tiêu, rau quả, gia vị ... mang thương hiệu Vegetexco Vietnam đã và đang giành được uy tín với khách hàng ở trong và ngoài nước, đạt tiêu chuẩn chất lượng HACCP, ISO 9001, FDI ...

Xem thêm

Thông tin doanh nghiệp

Tổng công ty Rau quả, nông sản-Công ty cổ phần (Vegetexco Vietnam JSC.) là một doanh nghiệp lớn của Việt Nam chuyên về sản xuất, chế biến và kinh doanh xuất nhập khẩu rau quả, nông sản.

Xem thêm

Công bố thông tin

Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần công bố thông tin: Quyết định số 05/2020/QĐ-HĐQT-VEG.

Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần công bố thông tin: Quyết định số 05/2020/QĐ-HĐQT-VEG.

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố thông tin: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố thông tin: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Giải trình nguyên nhân biến động Doanh thu trên BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 31/12/2019.

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Giải trình nguyên nhân biến động Doanh thu trên BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất.

Các sản phẩm tiêu biểu


Các nhóm sản phẩm chính