Hạt giống Đậu đũa cao sản số 9

 

 

Chi tiết sản phẩm


* Thông tin về giống:

- Đặc điểm giống: Là giống cao sản, ra quả chùm, quả dài 80 - 90 cm, màu quả xanh  nhạt; Năng suất 1550 - 1750kg/sào Bắc Bộ

- Thời vụ: Quanh năm. Thời gian từ khi gieo tới ra hoa 35 - 40 ngày, thời gian thu quả 30 ngày.

- Lượng giống gieo trồng: 20 - 25 kg/ha.

- Độ thuần: ≥ 99%

- Độ sạch: ≥ 99%

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 80%

- Độ ẩm:  ≤ 12%

- Hạt khác giống: ≤ 20 hạt/kg

 

 

}