Hạt giống Cải xanh lùn Thanh Giang

Chi tiết sản phẩm


* Thông tin về sản phẩm: 

- Đặc điểm giống: Sinh trưởng khoẻ, chịu nhiệt, bẹ lá to, dầy, màu xanh sáng, phiến lá tròn, màu xanh nhạt. Năng suất 30 - 40 tấn/ha. 

- Thời vụ: Quanh năm, vụ chính Thu Đông. Thời gian từ khi gieo hạt đến thu hoạch 25 - 30 ngày.

- Lượng giống gieo trồng: Vườn ươm 4 - 4,5 kg/ha, gieo vãi 7 - 8 kg/ha.   

- Độ thuần: ≥ 95%

- Độ sạch: ≥ 95%

- Tỷ lệ nảy mầm: ≥ 80%

- Độ ẩm: ≤ 10% 

 

}