Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

23/03/2021 - 377 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm:

1. Thông báo gửi cổ đông Tổng công ty.

2. Thông báo gửi UBCKNN.

Trân trọng!

Thông báo khác