Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

29/01/2021 - 458 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Thông tin chi tiết xin xem tại file đính kèm.

Trân trọng!

1. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Thông báo khác