Tin tức


Cần xóa bỏ định kiến ”sản phẩm tốt xuất khẩu, hàng lỗi tiêu thụ trong nước”

Cần xóa bỏ định kiến ”sản phẩm tốt xuất khẩu, hàng lỗi tiêu thụ trong nước”

10/01/2022 | Tin tức chung

Thông báo thay đổi địa chỉ Văn phòng làm việc, giao dịch

Tổng công ty Rau quả, Nông sản trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ Văn phòng làm việc, giao dịch của Tổng công ty

28/02/2020 | Tin tức doanh nghiệp

Tập đoàn T&T Group thắng thầu mùa vụ điều 2019-2020 do Chính phủ Tanzania tổ chức

Ngày 31.10, Tập đoàn T&T Group đã thắng thầu hơn 13,6 nghìn tấn điều nguyên liệu trong tổng số hơn 20.000 tấn mà chính phủ Tanzania tổ chức chào bán ở ...

11/11/2019 | Tin tức chung

Tập đoàn T&T Group ký hợp đồng lớn nhất trong lịch sử ngành điều thế giới

Ngày 30/07/2019 tại Tanzania, dưới sự chứng kiến của nhiều quan chức cấp cao trong Chính phủ Tanzania, đại diện Tập đoàn T&T Group đã chính thức ký hợp ...

12/08/2019 | Tin tức doanh nghiệp