Địa lan Đà Lạt

- Theo mẫu.

Hoa Lan vũ nữ

- Theo mẫu.

 

Hoa Lan hồ điệp

- Theo mẫu.

Lan kiếm Hồng hoàng

- Theo mẫu

Hoa loa kèn

- Theo mẫu.

Hoa lay ơn

- Theo mẫu