Măng củ đóng hộp 108 OZ

- Khối lượng tịnh: 3000 gr

- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 50%

- Đóng gói: 6 hộp/carton

Măng củ đóng hộp 30 OZ

- Khối lượng tịnh: 850 gr

- Khối lượng ráo nước: 425 gr

- Đóng gói: 12 hoặc 24 hộp/carton

Măng lát đóng hộp 30 OZ

- Khối lượng tịnh: 850 gr

- Khối lượng ráo nước: 425 gr

- Đóng gói: 12 hoặc 24 hộp/carton

Măng túi

- Khối lượng tịnh: 500-1000 gr

- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 85%

- Đóng gói: trong túi nhựa