Dưa chuột bao tử dầm dấm đóng lọ 1570 ml

- Chiều dài dưa chuột: 3-6 cm
- Khối lượng tịnh: 1520 gr
- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%
- Brix (%): 5.0-7.0
- Acid (%): 0.3-0.6
- Salt: 1.5-2.5
- Đóng gói: 6 lọ/carton

Dưa chuột bao tử dầm dấm đóng lọ 900 ml

- Chiều dài dưa chuột: 3-6 cm
- Khối lượng tịnh: 850 gr
- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%
- Brix (%): 5.0-7.0
- Acid (%): 0.3-0.6
- Salt: 1.5-2.5
- Đóng gói: 12 lọ/carton

Dưa chuột dầm dấm đóng lọ 720 ml

- Chiều dài dưa chuột: 3-6 cm
- Khối lượng tịnh: 680 gr
- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%
- Brix (%): 5.0-7.0
- Acid (%): 0.3-0.6
- Salt: 1.5-2.5
- Đóng gói: 12 lọ/carton

Dưa chuột dầm dấm đóng lọ 720 ml

- Chiều dài dưa chuột: 5-8 cm
- Khối lượng tịnh: 680 gr
- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%
- Brix (%): 5.0-7.0
- Acid (%): 0.3-0.6
- Salt: 1.5-2.5
- Đóng gói: 12 lọ/carton

Dưa chuột bao tử dầm dấm đóng lọ 560 ml

- Chiều dài dưa chuột: 3-6 cm
- Khối lượng tịnh: 540 gr
- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%
- Brix (%): 5.0-7.0
- Acid (%): 0.3-0.6
- Salt: 1.5-2.5
- Đóng gói: 12 lọ/carton

Dưa chuột dầm dấm đóng lọ 1440 ml

- Chiều dài dưa chuột: 6-9 cm
- Khối lượng tịnh: 1380 gr
- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%
- Brix (%): 5.0-7.0
- Acid (%): 0.3-0.6
- Salt: 1.5-2.5
- Đóng gói: 6 lọ/carton

Dưa chuột dầm dấm đóng lọ 810 ml

- Chiều dài dưa chuột: 6-9 cm
- Khối lượng tịnh: 770 gr
- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%
- Brix (%): 5.0-7.0
- Acid (%): 0.3-0.6
- Salt: 1.5-2.5
- Đóng gói: 12 lọ/carton

Hỗn hợp dưa chuột và cà chua bi đóng lọ 720 ml
- Khối lượng tịnh: 680 gr
- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 52%
- Brix (%): 5.0-7.0
- Acid (%): 0.3-0.6
- Salt: 1.5-2.5
- Đóng gói: 12 lọ/carton