Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

16/03/2021 - 410 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng công ty là 0%.

Chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm.

1. Công bố thông tin.

Trân trọng!

Thông báo khác