Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

19/01/2021 - 726 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Ông Nguyễn Việt Cường - Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc.

Thông tin chi tiết xin xem tại file đính kèm.

1. Thông báo.

Trân trọng!

Thông báo khác