Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Nghị quyết 03/NQ-HĐQT

23/03/2021 - 399 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Nghị quyết 03/NQ-HĐQT về việc: Gia hạn thời hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Nội dung xin vui lòng đọc file đính kèm

01. Nghị quyết.

Trân trọng!

Thông báo khác