Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐQT

23/03/2021 - 390 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐQT: Thông qua thực hiện chào bán cổ phần ra công chúng.

Nội dung chi tiết xin vui lòng đọc file đính kèm.

01. Nghị quyết.

Trân trọng!

Thông báo khác