Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020

16/07/2020 - 383 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020.

Thông tin chi tiết xin xem tại file đính kèm.

1. Báo cáo quản trị bán niên 2020.

Trân trọng!

 

Thông báo khác