Thay đổi người đứng đầu chi nhánh của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP

28/05/2020 - 1249 lượt xem

Thay đổi người đứng đầu chi nhánh của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP tại Công ty Chế biến Điều và Nông sản Vegetexco. Nội dung chi tiết vui lòng đọc tại file đính kèm.

1. Quyết định 28/2020/QĐ-HĐQT-VEG

Thông báo khác