TCT Rau quả, Nông sản - CTCP công bố quyết định thay đổi Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của DN

26/05/2020 - 1332 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần công bố quyết định số 29/QĐ-HĐQT-VEG ngày 25/05/2020 về việc thay đổi Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (theo file đính kèm).

Trân trọng thông báo.

Quyết định 29/QĐ-HĐQT-VEG

Thông báo khác