Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

13/09/2021 - 1116 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Thông tin xin xem tại file đính kèm:

1. Thông báo.

Trân trọng!

Thông báo khác