Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố thông tin: Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty

16/07/2021 - 1232 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố thông tin: Kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm:

1. Biên bản.

2. Nghị quyết.

Trân trọng!

Thông báo khác