Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021

28/07/2021 - 1306 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tình hình quản trị quản trị 6 tháng đầu năm 2021.

Toàn văn xin xem tại file đính kèm.

1, Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021.

Trân trọng.

Thông báo khác