Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố quyết định lùi thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

11/06/2021 - 2182 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố quyết định lùi thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Chi tiết xin xem tại file đính kèm.

1. Nghị quyết.

Trân trọng!

Thông báo khác