Báo cáo: Kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

01/07/2021 - 1130 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần công bố báo cáo: Kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Chi tiết xin xem file đính kèm:

1. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không giao dịch với Công ty cổ phần Tập đoàn T&T

2. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không giao dịch với Công ty TNHH Nông nghiệp T&T

Trân trọng!

Thông báo khác