Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.

03/08/2021 - 1251 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm:

1. Báo cáo.

Trân trọng!

Thông báo khác