Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Nghị quyết vv Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc đăng ký chứng khoán tại VSD

13/09/2021 - 1256 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Nghị quyết vv Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Chi tiết xin xem tại file đính kèm:

1. Nghị quyết.

Trân trọng!

Thông báo khác