Thông báo: Giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

18/05/2021 - 1331 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP thông báo:

Giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (Công ty TNHH Nông nghiệp T&T và bà Đinh Thị Hảo)

Chi tiết xin xem file đính kèm.

1. Thông báo.

Trân trọng!

Thông báo khác