Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019

16/07/2019 - 139 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2019.

Thông tin chi tiết xin xem tại file đính kèm.

1. Báo cáo quản trị bán niên 2019.

Trân trọng!

Thông báo khác