CBTT: Công bố việc Công ty Cổ phần Cảng Rau quả trở thành công ty con của Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần

10/08/2017 - 2868 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố việc Công ty Cổ phần Cảng Rau quả (MCK: VGP) trở thành công ty con của Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần

File đính kèm: Công văn số: 11/RQNS-CBTT ngày 09.8.2017

Thông báo khác