CBTT: Ký hợp đồng soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

30/06/2017 - 2703 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần thông báo ký hợp đồng soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

File đính kèm: - CBTT: ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2017

Thông báo khác