Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố hủy tư cách công ty đại chúng

05/01/2022 - 2561 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố hủy tư cách công ty đại chúng theo công văn số 9117/UBCK-GSĐC ngày 31/12/2021.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm:

1. Công văn 9117/UBCK-GSĐC.

Trân trọng!

Thông báo khác