Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2021

29/12/2020 - 1807 lượt xem

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần (VEGETEXCO VIETNAM.,JSC) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông, nhà đầu tư tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty vào 14h00 ngày 08/01/2021 tại Phòng họp tầng 15 tòa nhà VINAFOR, 127 Lò Đúc, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chi tiết xin xem file thư mềm đính kèm.

1. Thư mời.

2. Giấy đăng ký tham dự Đại hội.

3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (cá nhân).

4. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nhóm).

Trân trọng!

Thông báo khác