Ủy quyền thực hiện công bố thông tin

05/10/2016 - 2622 lượt xem

Căn cứ Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 08/RQNS-UQ ngày 23/9/2016, Chúng tôi trân trọng thông báo về việc ủy quyền người thực hiện công bố thông tin của Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty cổ phần như sau:

- Ông:  NGUYỄN CAO ĐIỆP

- Đơn vị công tác: Tổ thư ký công ty

- Hiệu lực ủy quyền: Kể từ ngày 23/9/2016

 

  File đính kèm: Uy quyen Cong bo thong tin.pdf

Thông báo khác