Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường 2021

08/01/2021 - 2034 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường 2021.

Chi tiết xin đọc file đính kèm.

1. Biên bản.

2. Nghị quyết.

Trân trọng!

Thông báo khác