Kết quả phiên đấu giá cổ phần Tổng Công ty Rau quả Nông sản

06/09/2015 - 2397 lượt xem

Ngày 04/9/2015, Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - Công ty TNHH một thành viên (VEGETEXCO VIETNAM) đã bán đấu giá gần 27,7 triệu cổ phần ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tương đương 38,8% vốn điều lệ công ty sau cổ phần hóa, mức giá khởi điểm là 10.051 đồng/cổ phần.

.

Kết quả phiên đấu giá :

.

Số cổ phần đưa ra đấu giá

27.699.800 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

31.245.800 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

6 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

31.245.800 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

10.695.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

1.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

12.001 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.051 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

12.001 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

10.051 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

10.052 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

6 NĐT

Tổ chức

0 NĐT

Cá nhân

6 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

27.669.800 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

 0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

278.126.163.800 đồng

 

 

Nguồn:  HNX

Thông báo khác