Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2019

02/08/2021 - 429 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính quý III năm 2019.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

1. Báo cáo tài chính (công ty mẹ) quý III năm 2019.

2. Báo cáo tài chính (hợp nhất) quý III năm 2019.

3. Giải trình chênh lệch lợi nhuận (công ty mẹ)

4. Giải trình chênh lệch lợi nhuận (hợp nhất).

Trân trọng!

 

Thông báo khác