Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2021

20/04/2021 - 768 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2021.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Trân trọng!

BCTC Công ty mẹ quý I.2021.pdf

 

Thông báo khác