Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính công ty mẹ giữa niên độ năm 2019

06/08/2020 - 669 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2019.

Chi tiết xin vui lòng đọc file đính kèm.

1. BCTC hợp nhất.

2. BCTC công ty mẹ.

Trân trọng.

Thông báo khác