Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC

20/07/2021 - 464 lượt xem

Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 2 năm 2021 so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin chi tiết xin xem tại file đính kèm.

1.Giải trình chênh lệch lợi nhuận.

Trân trọng!

Thông báo khác