Báo cáo Giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ - Vũ Đức Trung

30/01/2024 - 1325 lượt xem

Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - CTCP công bố Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Vũ Đức Trung (Thành viên HĐQT).

Chi tiết xem file đính kèm.

/Content/files/cong%20bo%20thong%20tin/CV16%20-%20CBTT.pdf

Trân trọng,

Thông báo khác